PIZZAS and PASTAS

PIZZAS

1. Hoi An Seafood                                                   145.000 VND
Tomato sauce, seafood, pineapple, herbs, mozzarella cheese
Bánh Pizza Đặc Biệt Sốt Hải Sản, Cà Chua , Thịt Nguội, Thơm Và Phô Mai
 
2. Margherita                                                             115.000 VND
Tomato sauce, Mozzarella cheese, herbs
Bánh Pizza Sốt Cà Và Phô Mai 
 
3. Prosciutto                                                                 95.000 VND
Tomato sauce, ham, Mozzarella cheese, herbs
Bánh Pizza Sốt Cà, Thịt Nguội Và Phô Mai 
 
4. Prosciutto E Funghi                                              125.000 VND
Tomato sauce, mushrooms, ham, Mozzarella cheese, herbs
Bánh Pizza Sốt Cà Chua, Nấm , Thịt Nguội Và Phô Mai 
 
5. Vegetarian                                                               105.000 VND
Tomato sauce, garden vegetables, Mozzarella cheese
Bánh Pizza Sốt Cà Chua Và Rau Thập Cẩm 
 
 
PASTAS
 
1.Spaghetti Napoli                           85.000 VND
Spaghetti with tomato sauce
Mì Ý Sốt Cà Chua 
 
 
2. Spaghetti Bolognese                105.000 VND
Spaghetti with minced beef and tomato sauce
Mì Ý Sốt Cà Chua Và Thịt Bò Băm
 
3. Spaghetti Carbonara                 135.000 VND
Spaghetti with ham, bacon, eggs, cream sauce
Mì Ý Sốt Kem Nấm
 
4. Penne Bolognese                       125.000 VND
Penne pasta with tomato sauce and minced beef
Nui Sốt Bò Cà
 
5. Penne Marinara                          145.000 VND
Penne with seafood and tomato sauce
Nui ống Sốt Hải Sản Và Cà Chua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUFFET DINNER