KHÔNG GIAN ĐẶT PHÒNG TRƯỚC

Sức chứa không gian là 50 ghế, Là không gian riêng phù hợp cho hội nghị và tiệc riêng
BUFFET TỐI