Địa chỉ: 144 đường Trần Phú , Hội An
Email: hoianfoods@ottacuisine.com
Hotline: (+84) 5103 923 388

Giờ mở cửa: 10 am - 10 pm
Distillery: Thứ hai – Chủ nhật hàng tuần

Form Yêu cầu

BUFFET TỐI